Hej och välkommna till Liljas bildemontering eller som det var från början
VÅXTORPSBILDEMONTERING som drevs av våran far Mats Lilja fram till våren 2004 i Våxtorp.

Daniel återupptog skrotning av bilar våren 2005 och driver LiljasBildemontering i Rydöbruk utanför Torup.
2008 Blir Tommie delägare och det bildas ett AktieBolag Som heter DT Liljas Bildemontering.

Vi skrotar bilar och säljer begagnade reservdelar. Vi följer alla lagar om hur man skall ta hand om skrot, skrotbilar och på bästa sätt återvinna så mycket som det går av alla bilarna innan dom slutbehandlas (fragmenteras) av stenarecycling. Vi är kvalitets och miljöcertifierade.
Vi uppfyller alla krav som ställs på oss som personer och de lagar som kom bl.a 2006 och framåt i tiden. Detta innebär bla. att all hantering skall ske under tak eller hårdgjord platta med oljeavskiljare eller i lokaler med väggar så att oljor eller div skrot /vätskor ej sköljs ut i naturen. Vi tycker att det är bäst under tak och innanför väggar - ingen störs av att vi skrotat bilar och ingen kan se det. Dessutom slipper vi påverkas av snö och regn.

 

Daniel Lilja
Jag driver skroten Liljas Bildemontering i Rydöbruk ca 1,5km från nissastigen. Demonterar bilar,

 

 

 

Tommie Lilja
Hämtar skrot/skrotbilar lämnar till stena, Ekonomi, Inköp, planering/utveckling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårt hämtningsområde.

Våra filialer.

Nya loggan med DT Liljas Bildemontering AB

Liljasbildemontering.se © 2005 Privacy PolicyTerms Of Use Refero-bilreturfrågor till Liljasbildemontering

Uppdaterad 8 Februari 2021