nyheter


Detta har hänt sedan vi startade 2005 i Rydöbruk
2007: Vi har haft möte med Refero och avvaktar med vad som kommer att hända i framtiden.
Vi kör vidare med GRATIS hämtning av skrotbilar.
2007: Lilja öppnar en däckfirma, Liljas Däck.
2008: hemsidan uppdaterad och vi har börjat att skriva in detaljer på sökmotorn för bildelar. Sökadelar.
2008: Liljas Bildemontering blir ett AB.
2009: Vi kan nu direkt av registrera era bil via internet.
2009: Ny hemsida för bildelar se www.liljasbegagnadebildelar.se www.liljasbegagnadebildelar.se
2010: Miljöcertifierade. Engels svensk ordlista.
2011: Medlem i bilretur där vi uppfyller alla krav.
2012: Nu kan vi ta betalt med kort.
2012: Nu kan vi skicka större paket smidigare med lastbilsfrakt. Har även invigt våran bilpress.
2013: Medlem i SBR. SBR - Service.
2014: Ansöker om tillstånd för att skrota lastbilar och tunga fordon.
2018: Ansökan klar för lastbilsdemontering, färdigställa åtaganden för att ta lastbilsdemontering i bruk.
2019: 12 år har gått sedan vi började med kostnadsfri hämtning.
Vi kommer även i framtide att hämta alla bilar som är kompletta kostnadfritt.tidsbestallningsformulär.
2020: Nu skrotar vi lastbilar, traktorer och ent. maskiner. Vi har alla tillstånd som behövs ochstår rustade för
en mer produktiv framtid. /Tommie

Liljasbildemontering.se © 2005 Privacy PolicyTerms Of Use frågor till Liljasbildemontering