Vilkor för beställning och hämtning av bil och skrot/däck med fälg

Formuläret:

 • Hämtningsformuläret är en order som ni fyller i och bilen kommer att hämtas normalt inom 3-7 arbetsdagar. vid högre belastning 7-14 dagar eller se startsidan.
 • Hämtningsformuläret skall fyllas i av registrerad ägare men det går även bra med förtroendeperson vilket skall nämnas, glöm då inte utlämningskvitto/fullmakt.
 • Vi meddelar/ringer om vilken dag som bilen kommer att bli hämtad.
 • Är inte alla information vi behöver med i formuläret kan vi inte hämta bilen. Formuläret är en order för hämtningen.
 • Ni godkänner att vi ser er ip adress i vårt mail för att använda formuläret som beställningsorder.

Avbokning:

 • Hämtningsformuläret är en order som ni fyller i och skall bilen inte hämtas, ni ångrar er måste detta meddelas snarast möjligt, helst via mail men det går bra att ringa. Vid återbud mailar eller ringer ni oss: tommie@liljasbildemontering.se tel: 034521148

Bilen:

 • Om bilen inte finns på plats eller ni missar bokad tid kommer vi att debitera en avgift till den som är registrerad ägare eller den som sänder in formuläret för körning och arbetskostnad från 1200kr.
 • Vi hämtar alla kompletta bilar som har ett registeringsbevis och som är undertecknat av ägaren.
 • Bilarna skall vara kompletta så att inga väsentliga delar saknas som motor, växellåda, axlar, katalysator, däck osv…, om det sakanas kryssa i så fall i rutorna så vi vet om det saknas delar, hämtningen är då inte kostnadsfri.
 • När det saknas delar vid hämtning uppkommer en kostnad från 1200kr per bil. Saknas katalysator kostar det 2000kr. Saknas katalysatorn och dela kostar det 2500kr per bil, gäller ej äldre bilar som inte har katalysator som original.
 • Om det finns vinter däck till bilen får dessa följa med även dela som bytats på bilen.
 • Vi godtar inte sopor, sten och annat avfall som inte tillhör bilen, om detta finns i bilen så debiteras registrerad ägare för sophantering och övrigt arbete med detta, kostnaden är från 1200kr + moms per bil.
 • Bilen skall vara tömd på era ägodelar, för kvarglömda saker ansvaras ej.
 • Extradäck med fälg får följa med bilen, det är bra om vi får veta detta.
 • Övriga skrotbilar: Går bra att lämna i Rydöbruk.

Om oss:

 • Vi DT Liljas Bildemontering AB är en auktoriserad bildemontering vi är miljö & kvalitetscertifierade i enlighet med SBR, vi är anslutna till Bilretur som är bilproducenternas återvinningssystem för skrotbilar, vi sänder/lämnar ett skrotintyg (gäller bara kompletta bilar) till ägaren som vill ha detta när bilen är inhämtad.
 • Vi frånsäger oss allt ansvar vad gällande era uppgifter och förutsätter att dem är riktiga. Inga uppgifter kommer att spridas vidare eller säljas på något sätt från oss.
 • Om papper ligger i bilen kan vi komma ut och hämta bilen efter att vi ringt och bekräftat detta bokat hämtningen. Kan ske via mail om ni anger det i formuläret.
 • Bilen hämtas även om ni glömt lägga ut papper/nycklar till oss med tanke på kostnaden för bomkörning.

DT LiljasBildermontering AB
Tommie
Uppdaterad den 19 Juli 2021